Általános Szerződési Feltételek

You are here:

Hatályos 2021. április 15. napjától

A NOVAPHONE.HU webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai:

Cégnév: HOMVER Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Késmárki utca 9.

Cégjegyzékszám: 06-09-022760

Adószám: 25571336-2-06

Üzleti tevékenység helye: 6726 Szeged, Szőregi út 80.

Nyilvántartásba vevő szerv: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):

Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 80.

Email: info@novaphone.hu

Telefon: +36 30 208 2087

Ügyfélszolgálatunk az alábbi időszakokban érhető el telefonon:

Munkanapokon: hétfőtől péntekig 8:30 és 20:00, 

Munkaszüneti napokon (ünnepnap, pihenőnap): Az Ügyfélszolgálat nem érhető el.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ünnepnapokon (január 1., március 15., Nagypéntek, Húsvéthétfő, május 1., Pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.) az Ügyfélszolgálat nem érhető el.

Tárhelyszolgáltató

Rackhost Zrt.

Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Kapcsolat: https://www.rackhost.hu/contact

 

  1. Bevezetés
   1. A HOMVER Kft. internetes áruházában (a továbbiakban: Áruház) történő megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et).
   2. Az Áruházban forgalmazott valamennyi termék vonatkozásában Eladónak a HOMVER Kft. minősül.
   3. Vásárlónak minősülő az, aki elektronikus úton, az Interneten keresztül ad le megrendelést az Eladó honlapján a https://novaphone.hu címen található internetes Áruházban. A Vásárlók közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
    A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy jogaik és kötelezettségeik eltérőek attól függően, hogy fogyasztónak minősülnek-e vagy sem.
   4. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.
   5. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.
  1. Termékkínálat
   1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékkatalógusban szereplő számítástechnikai cikkek és ezek kiegészítői rendelhetők meg elektronikus úton. Az Eladó mindent megtesz azért, hogy ezek a Termékkínálatra vonatkozó készletadatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékeket annak ellenére elérhetőnek mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.
   2. A Termékkatalógusban a termékek termékcsoportokba rendezve találhatóak.
   3. A Termékkatalógusban az egyes termékek megjelölése és lényeges tulajdonságainak leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget. Az egyes termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek.
   4. A Termékkatalógus a kiválasztott cikk mellett feltünteti a termék vételárát bruttó formában. Amennyiben a Termékkatalógus a kiválasztott termék mellett nem tartalmaz árfeltüntetést, az érintett termék aktuálisan nem rendelhető meg. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya esetén sem rendelhető meg ingyen. Amennyiben minden gondosság ellenére véletlenül hibás ár kerül feltüntetésre az Áruházban, az Eladó nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a kijavított, tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló kötelezettségek nélkül elállhat a megrendeléstől. Hibás árnak minősül különösen (de nem kizárólagosan) a nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott forgalmi értékétől jelentősen eltér; az esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; továbbá az egyéb, feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
   5. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
   6. Az Eladó a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát adatbeviteli hiba esetén.
   7. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Áruházban forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt forgalomba hozatali előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja.
   8. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza – amennyiben van – a kiszállítás költségét is. A szállítási költségekről a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://novaphone.hu/szallitas-es-fizetes) nyújt részletes tájékoztatást. A szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel.
  1. Megrendelés, elektronikus szerződéskötés, szállítás
   1. Az Áruházban forgalmazott termékek megrendelésének, a megrendelt árucikkek kiszállításának, kifizetésének és átvételének részletes feltételei a VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ (https://novaphone.hu/vasarlas/) és a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://novaphone.hu/szallitas-es-fizetes) alatt találhatóak.
   2. Az Áruházban történt megrendelés során a Vásárló a Termékkatalógusban megjelölt árucikkek közül a VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ menüpontban (https://novaphone.hu/vasarlas/) foglaltak szerint választja ki azon termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni.
   3. Amennyiben először vásárol az Áruházban, a Vásárlónak a megrendelés elküldéséhez vagy regisztrálnia kell magát, vagy pedig, ha nem kíván regisztrálni, a termék kiválasztását követően kell megadnia a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat. Amennyiben regisztrált vásárló, úgy felhasználóneve és jelszava megadásával kell bejelentkeznie. A megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehetősége van regisztráció során megadott adatai ellenőrzésére illetve kijavítására.
   4. A megrendelés elküldése az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Vásárló véglegesíteni szeretné megrendelését, úgy először nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a megrendelés – mint szerződési nyilatkozat – fizetési kötelezettséget von maga után. Az Áruházban történő megrendelés során ezért a „Rendelés elküldése” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni hogy tudomásul vette, miszerint a „Rendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.
   5. A megrendelés elküldése után az Eladó emailben automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését, mely azonban nem jelenti a Vásárló szerződési ajánlatának elfogadását. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlat kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
   6. A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelésben megjelölt termékek begyűjtését a központi raktárkészletből. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó központi raktárkészletéből hiányzik, az Eladó erről emailben tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze.  A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.
   7. A megrendelés módosítása illetve visszavonása nem gyakorolható visszaélésszerűen. Az Eladó visszaélésszerű joggyakorlásának tekinti, ha a Vásárló a visszaigazolt megrendelést egymást követően többször módosítja, vagy egymást követően többször lemondja. Visszaélésszerű joggyakorlás alapos gyanúja esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót az Áruház szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani.
   8. Az Eladó jogosult visszautasítani a megrendelést olyan Vásárló esetében, akivel az Eladó korábban leadott megrendelés alapján perben vagy jogvitában áll, illetve aki a jelen ÁSZF-ben foglalt, az Áruházban történő vásárlásra irányadó szabályokat korábban megsértette.
   9. Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. Az elektronikus úton megkötött szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését – figyelembe véve annak a 4.6. pont szerinti esetleges módosításait – a külön emailben megküldött Szállítási értesítővel visszaigazolta. A szerződés nyelve magyar. Az elektronikus úton megkötött szerződést az Eladó nem iktatja/rögzíti, de a megrendelés adatait tárolja. A szerződés utóbb a Vásárló megrendelését visszaigazoló email és a Szállítási értesítő alapján lesz visszakereshető és hozzáférhető.
   10. A megrendelés, annak visszaigazolása, valamint a Szállítási értesítő akkor tekinthető az Áruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az Eladót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az email fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
   11. A megrendelések teljesítéséről és a szállítás várható határidejéről az Eladó a Szállítási értesítőben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a termék nem szerezhető be legfeljebb 60 napos szállítási időtartamon belül, úgy az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Erről a körülményről a Vásárló e-mailben vagy telefonon kap értesítést az Eladótól. Ebben az esetben az Eladó a Vásárló által korábban esetlegesen eszközölt kifizetést haladéktalanul, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben visszautalja. A kiszállítást megelőzően az Eladó a Szállítási értesítőben, vagy emailben vagy telefonon egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa. Személyes átvétel esetén Vásárlónak 2 munkanap áll rendelkezésére rendelése átvételére; ellenkező esetben a megrendelés törlésre kerül, Eladó pedig mentesül ajánlati kötöttsége alól.
   12. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a Szállító emailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani.
   13. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
   14. Az Eladó elsődlegesen a Vásárló által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. Az Eladó illetve a szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.
   15. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.
   16. Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát (pl. elállás). Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.
   17. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel. Probléma esetén a Vásárlónak 24 órán belül fel kell venni az Eladó Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében.
  1. Fizetési feltételek
   1. A termék árának kiegyenlítésre utánvéttel, webshopon keresztül bankkártyával a Barion rendszerén keresztül vagy személyesen üzletünkben van lehetőség készpénzben vagy bankkártyával. Bankkártyás fizetést az adott futárszolgálat is tudja a kiszállításkor biztosítani illetve csomagpontra rendeléskor is.
   2. A Vásárló a megrendeléskor jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.
   3. Az Áruházból megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://novaphone.hu/szallitas-es-fizetes) alatt található módokon történhet.
   4. Házhoz szállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerül. A szállítási költségekről a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://novaphone.hu/szallitas-es-fizetes) nyújt részletes tájékoztatást. A szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel. A szállítás Magyarország területén belül lehetséges.
   5. A termék árának kiegyenlítésre utánvéttel vagy személyesen üzletünkben van lehetőség készpénzben vagy bankkártyával, bankkártyás fizetést az adott futárszolgálat tudja a kiszállításkor biztosítani.
   6. Utánvéttel történt megrendelés esetén a Vásárló a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg a Szállítónak.
   7. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette. A kiszállított termék az Eladó tulajdonát képezi marad mindaddig, amíg a teljes vételár kifizetése meg nem történik.
   8. A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó számlát az Eladó a kiszállítással egyidejűleg kézbesíti.
   9. A megrendelt termék amennyiben használt készülék 0%-os ÁFA tartalmú számla kerül kiállításra, amennyiben új termék vagy tartozék, alkatrész 27%-os ÁFA tartalmú számla kerül kiállításra.
   10. Amennyiben jogi személy vagy cég vásárolja a terméket adószámot köteles feltüntetni az eladó számára.
  1. A vásárlástól való elállás / felmondás (fogyasztói szerződés esetén)
   1. Távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót elállási (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén felmondási) jog illeti meg. Fogyasztó a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a szerződéstől. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult felmondási jogát gyakorolni.
   2. Az elállási idő az Eladótól megrendelt termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy:
   3.  – a terméket átveszi,– több termék adásvételekor
   4. – ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik
   5. – az utoljára szolgáltatott terméket átveszi,
   6. – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi,
    Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elállási idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személyaz első terméket átveszi.
    Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.
   7. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/ felmondási szándékát tartalmazó nyilatkozatot köteles eljuttatni postán az Eladó címére (Nova Phone | 6726 Szeged, Szőregi út 80.) vagy e-mailben a shop@novaphone.hu címre, vagy személyesen az Eladó Ügyfélszolgálatán. Írásban történő elállás esetén a fogyasztónak elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a termék átvételétől számított 14 napos határidőn belül. 
   8. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 1.2. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az átvételtől számított tizennegyedik napon elküldött elállási/felmondási nyilatkozat érvényes, azaz határidőben elküldött nyilatkozatnak számít.
   9. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
   10. A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében az alábbi esetekben: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
    b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
    c) olyan nem előre gyártott termék esetében (pl. a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékek), amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
    d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
    e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fülhallgató, fejhallgató, vérnyomásmérő, vércukormérő lázmérő, okosmérleg, alvásfigyelő);
    f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
    g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
    h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
    i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
    j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
    k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
    l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
    m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
    A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
   11. Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésttől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget az eredeti fizetési módnak megfelelő formában, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (szállítási költség) visszatéríteni. Ez alól kivétel az a többletköltség, amely amiatt merült fel, hogy a fogyasztó az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
   12. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege: 20.000-Ft azaz Húszezer forint. A fogyasztót csak a visszaküldés költségei terhelik. Az Eladó ezen felül követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenés megtérítését.
   13. Az elállási jog rendeltetésellenes, visszaélésszerű gyakorlásának minősül, ha a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó tartamban használja a terméket, majd azt még az indoklás nélküli elállásra biztosított határidőn belül visszaküldi, valamint az is, ha a fogyasztó rövid időn belül több alkalommal, vagy rendszeresen visszaküldi a vásárolt termékeket. Amennyiben egy fogyasztó esetén az elállási jog visszaélésszerű gyakorlásának alapos gyanúja merül fel, az Eladó jogosult az adott fogyasztót az Áruház szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani.
   14. Visszatérítés esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget az alábbiak szerint téríti vissza: – az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizetésre kerül a fogyasztó által kifizetett teljes összeg az eredeti fizetési módnak megfelelő formában.

    E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

   15. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a 6.7. pont szerinti összeget, amíg a fogyasztó a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
   16. Az Eladótól megrendelt és átvett termék(ek)et a fogyasztó köteles az Eladó Ügyfélszolgálata számára indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
   17. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni Eladó számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, az Eladó visszatéríti a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az Eladó által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
  1. Szavatosság, jótállás
   1. Hibás teljesítés (Ptk. 6:157. §)
    1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. Fogyasztó esetében az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
    2. Kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igény nem érvényesíthető párhuzamosan a termék ugyanazon hibája miatt.
   2. Kellékszavatosság
    1. Olyan szerződés alapján, ahol a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
    2. A kellékszavatossági jogok érvényesítésére a Ptk. 6:159. §-ában foglalt rendelkezések irányadóak. A használt termékekre az eladó 1 év kellékszavatosságot határoz meg. A jogosultat a következő jogok illetik meg:
    3. a) választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
     b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
     A jogosult a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
    4. Kellékszavatossági jogokat az a Vásárló is érvényesíthet, aki nem minősül fogyasztónak.
    5. Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni az Eladóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha az Eladó a szerződésmegkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban álló módjára. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát).
    6. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
     A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
     A határidők számítása a teljesítés időpontjától kezdődik. Az igényérvényesítési határidő azt jelenti, hogy milyen határidővel kell a jogosultnak a szavatossági igény érvényesítésére irányuló keresetlevelet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál benyújtania.
    7. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
    8. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, az Eladó a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.
     Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
   3. Jótállás (fogyasztói szerződés esetén)
    1. Az Eladó jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadóak. A Rendelet mellékletében felsorolt, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, új tartós fogyasztási cikkek (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozásában hibás teljesítés esetén a fogyasztó a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A jótállási igény érvényesítésére a Ptk-nak a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait (6:159. §) kell megfelelően alkalmazni.
    2. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállás kötelezettjével szemben
    3. A használt termékek esetén 1 év kellékszavatosságban egyeznek meg a felek.
    4. A Rendelet hatálya alá tartozó ÚJ termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama 2021. január 1-jét követően megvásárolt termékek esetében
     1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
     2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
     3. 250 000 forint eladási ár felett három év.
    5. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
     A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
     Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
    6. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár (kivéve, amikor a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta). A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását az Eladóval. Ha az Eladó jótállási kötelezettségének a jogosult felhívására nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási határidő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
    7. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az Eladót megillető jogok a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A Rendelet alkalmazásában gyártó: a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-I 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. Cikk (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gyártó.
    8. A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
    9. Az Eladó köteles a Rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
    10. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A Nova Phone címéről és nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat: https://novaphone.hu/kapcsolat).
    11. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
    12. A Rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez az Eladó az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
    13. Minden olyan megállapodás, amely a Rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el, semmis. Az érvénytelen megállapodás helyébe a Rendelet rendelkezései lépnek.
    14. A Rendelet értelmében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
   4. Termékszavatosság (fogyasztói szerződés esetén)
    1. Termékszavatossági igény szempontjából a Ptk. 6:168. § szerint terméknek minősül a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog.
    2. Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
    3. Termékszavatossági igény szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
    4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
    5. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
     b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
     c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
    6. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
    7. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
    8. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
    9. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
   5. A szavatossági és jótállási igények érvényesítése (fogyasztói szerződés esetén)
    1. Amennyiben a fogyasztó a Ptk. szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igényt) vagy a Rendelet alapján jótállási igényt érvényesít, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) foglaltakat kell alkalmazni. Az NGM rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.
    2. Az Eladó a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
    3. a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak az NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
    4. b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
    5. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
    6. d) a hiba bejelentésének időpontját,
    7. e) a hiba leírását,
    8. f) a fogyasztó által jótállási igénye alapján érvényesíteni kívánt jogot,
    9. g) a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha az Eladó jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztónak rendelkezésére kell bocsátani. Ha az Eladó a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
    10. Az Eladó a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.
    11. A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelmi törvény szerinti panasznak.
    12. Kijavítás iránti igény esetén az Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni:
    13. a) a kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra átvételnek az időpontját,
    14. b) a hiba okát és a kijavítás módját,
    15. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.
    16. Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.
    17. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
     Ha a Rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
     Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
     Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény az Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
     Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.
    18. Jótállási igény érvényesítése esetén a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomag- ként nem szállítható fogyasztási cikket — a járművek kivételével — az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 
    19. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
    20. Jótállási igény érvényesítése esetén a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
   6. Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén
    1. Hibás teljesítés esetén a kártérítési igény érvényesítésére a Ptk. 6:174.§ rendelkezései az irányadóak.
  1. Vegyes rendelkezések
   1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra.
   2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be: – Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
    – Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az Áruház akadálytalan működését és a vásárlást
    – Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
    – Bármely levél – független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése
    – Bármely szoftver nem megfelelő működése
    – Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
   3. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. Az Eladó internetes oldala bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami az Áruház weboldalához való csatlakozás miatt következett be.
   4. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amit az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Az Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.
   5. Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a weboldalán közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás az Eladó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó az internetes oldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön és az értesítési kötelezettség elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel.
   6. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
   7. Abban az esetben, ha a valaki bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-et, az Eladó jogosult érvénytelennek nyilvánítani az illető személy regisztrációját és/vagy megrendelését.
   8. Az Eladó az Áruház internetes oldalán történt regisztrációnál megadott e-mail címen a hírlevélre feliratkozott Vásárlóknak a későbbiekben tájékoztatót küldhet akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.
  1. Ügyfélszolgálat
   1. Az Áruházban történő vásárlás menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetés, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó Ügyfélszolgálata (https://novaphone.hu/kapcsolat) ad tájékoztatást.
  1. Személyes adatok védelme
   1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://novaphone.hu/adatvedelem) alatt található meg.
   2. Az Áruház internetes oldalán való regisztrációra vagy ennek hiányában megrendelésre az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont (https://novaphone.hu/adatvedelem) ismeretében, az abban foglaltak elfogadása esetén kerülhet sor. 
  2. Adatvédelmi Tájékoztató a Chatbot: Üzenő Robot Használatával Kapcsolatban
   1. Adatgyűjtés és Felhasználás:
    Amikor Ön kapcsolatba lép a facebook vagy weboldal Chatbot-Üzenő Robotunkkal, bizonyos információkat gyűjtünk, amelyeket kizárólag az Ön érdeklődésével kapcsolatos kérdések megválaszolására és a kapcsolattartásra használunk fel. Ezek az információk a következők lehetnek: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, valamint az érdeklődés tárgyával kapcsolatos egyéb adatok.
   2. Adattárolás Időtartama:
    Az Ön által megadott adatokat 30 napig tároljuk. Ez az időszak lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan válaszoljunk minden érdeklődésére és szükség esetén további kapcsolatot ápoljunk Önnel. Ezt követően az adatokat automatikusan és véglegesen töröljük.
   3. Adatvédelmi Jogok és Kapcsolatfelvétel:
    Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van hozzáférni az Önről tárolt adatokhoz, kérheti azok módosítását, törlését vagy az adatkezelés korlátozását. Amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy élni kíván adatvédelmi jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

    Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 80.
    Email: info@novaphone.hu
    Telefon: +36 30 208 2087

  1. Magatartási kódex
   Az Eladó az általa folytatott kereskedelmi gyakorlat tekintetében nincs alávetve Magatartási Kódexnek.
 1. Panaszkezelés, fogyasztói jogvita
  1. Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat): Cím: 6726 Szeged, Szőregi út 80.
   E-mail: shop@novaphone.hu
   Telefon: +36 30 208 2087
   Az Ügyfélszolgálat a panaszokat szóban, illetve a fenti címekre postai, vagy elektronikus úton megküldött levélben fogadja. Szóbeli panasz estén a helyszinen jegyzőkönyv készül a fogyasztó panaszáról, írásbeli panasz esetén 30 napon belül kivizsgáljuk és írásban megválaszoljuk.
  2. Békéltető testületi eljárás
   1. A fogyasztó – panasz elutasítása esetén, annak jellege szerint – békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
    A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett független testület.
   2. Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy. Fogyasztó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelvmódosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.
   3. Illetékességi szabályok: Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.
    Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.
   4. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak az alábbi weboldalakon: https://www.bekeltetes.hu/
    https://mkik.hu/
    https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek/
  3. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása: A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.
   2020. március 1-jétől a kormányhivatalok járnak el elsőfokon fogyasztóvédelmi ügyekben.
   2020. március 1-jétől megszűnt a fellebbezés lehetősége, közvetlenül bírósági úton lehet jogorvoslattal élni a fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen.
   Az alábbi linken találhat további tájékoztatást arról, hogy a fogyasztó fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében mely intézményekhez fordulhat segítségért:
   https://fogyasztovedelem.kormany.hu/
   Panasza benyújtása előtt kérjük ellenőrizze a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeinek friss adatait! 
  4. Online vitarendezés Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működteti azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.
   Az OVR platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.
   A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
   Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ
   Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
   Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
   Telefon: 06-1-795-52-33
   E-mail: odr@itm.gov.hu
   A fenti tájékoztatás mellett Európai Bizottság OVR honlapján bővebb tájékoztatás érhető el az OVR-platform működéséről és az online vitarendezésről az alábbi linkeken:
   https://ec.europa.eu/consumers/
   https://ec.europa.eu/
  5. Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint. Jogvita esetén az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.
  6. Irányadó jogszabályok Jogvita esetén, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a hatályos magyar jog rendelkezései irányadóak, különös tekintettel
   – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
   – az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
   – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
   – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
   – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
   – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezéseire.